სატურნირო ცხრილები – 2021

2021 – ატლანტიკის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად

2021 – პასიფიკის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად

2021 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად

2021 – სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად

2021 – ჩრდილო-დასავლეთის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად

2021– ცენტრალური დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად