2017 კალენდარი

პასიფიკის დივიზიონი

45 - 11

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Golden State Warriors
ქუთაისი3

14 - 26

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Sacramento Kings
სოხუმი

24 - 31

Phoenix Suns
ქუთაისი 2 / LA Clippers
ქუთაისი 4

38 - 32

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Sacramento Kings
სოხუმი

13 - 70

Phoenix Suns
ქუთაისი 2 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

27 - 19

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Golden State Warriors
ქუთაისი3

27 - 11

Sacramento Kings
სოხუმი / Phoenix Suns
ქუთაისი 2

53 - 11

Sacramento Kings
სოხუმი / Golden State Warriors
ქუთაისი3

21 - 54

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

26 - 39

Golden State Warriors
ქუთაისი3 / Phoenix Suns
ქუთაისი 2

73 - 4

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Golden State Warriors
ქუთაისი3

34 - 31

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Golden State Warriors
ქუთაისი3

19 - 65

Phoenix Suns
ქუთაისი 2 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

16 - 65

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

45 - 40

Golden State Warriors
ქუთაისი3 / Phoenix Suns
ქუთაისი 2

39 - 27

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Sacramento Kings
სოხუმი

18 - 37

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Sacramento Kings
სოხუმი

31 - 20

Sacramento Kings
სოხუმი / Phoenix Suns
ქუთაისი 2

35 - 30

Phoenix Suns
ქუთაისი 2 / LA Clippers
ქუთაისი 4

38 - 18

Sacramento Kings
სოხუმი / Golden State Warriors
ქუთაისი3