2021 – ატლანტიკის დივიზიონი

14 - 30

Brooklyn Nets
აკადემია / Philadelphia 76ers
ზაზა 1

13 - 34

Boston Celtics
ორბი / New York Knicks
თბილისი ბასკეტი

0 - 20

Toronto Raptors
თსუ / Philadelphia 76ers
ზაზა 1

30 - 42

Boston Celtics
ორბი / Brooklyn Nets
აკადემია

35 - 38

New York Knicks
თბილისი ბასკეტი / Toronto Raptors
თსუ

29 - 21

Toronto Raptors
თსუ / Boston Celtics
ორბი

26 - 25

New York Knicks
თბილისი ბასკეტი / Philadelphia 76ers
ზაზა 1

41 - 40

Brooklyn Nets
აკადემია / Toronto Raptors
თსუ

39 - 16

Philadelphia 76ers
ზაზა 1 / Boston Celtics
ორბი

48 - 27

New York Knicks
თბილისი ბასკეტი / Brooklyn Nets
აკადემია

29 - 41

Brooklyn Nets
აკადემია / Philadelphia 76ers
ზაზა 1

15 - 46

Boston Celtics
ორბი / New York Knicks
თბილისი ბასკეტი

33 - 48

Toronto Raptors
თსუ / Philadelphia 76ers
ზაზა 1

12 - 39

Boston Celtics
ორბი / Brooklyn Nets
აკადემია

53 - 26

New York Knicks
თბილისი ბასკეტი / Toronto Raptors
თსუ

47 - 23

Toronto Raptors
თსუ / Boston Celtics
ორბი

28 - 26

New York Knicks
თბილისი ბასკეტი / Philadelphia 76ers
ზაზა 1

31 - 33

Brooklyn Nets
აკადემია / Toronto Raptors
თსუ

53 - 17

Philadelphia 76ers
ზაზა 1 / Boston Celtics
ორბი

59 - 27

New York Knicks
თბილისი ბასკეტი / Brooklyn Nets
აკადემია