2021 – ჩრდილო-დასავლეთის დივიზიონი

60 - 11

LA Clippers
ვინგსი 1 / Golden State Warriors
ხაშური

22 - 10

Los Angeles Lakers
ჯვაროსნები / Sacramento Kings
გორი 1

2 - 51

Phoenix Suns
ახალციხე / LA Clippers
ვინგსი 1

42 - 15

Sacramento Kings
გორი 1 / Golden State Warriors
ხაშური

3 - 42

Phoenix Suns
ახალციხე / Sacramento Kings
გორი 1

16 - 9

Golden State Warriors
ხაშური / Phoenix Suns
ახალციხე

34 - 20

LA Clippers
ვინგსი 1 / Sacramento Kings
გორი 1

35 - 14

Los Angeles Lakers
ჯვაროსნები / Golden State Warriors
ხაშური

45 - 20

Sacramento Kings
გორი 1 / Phoenix Suns
ახალციხე

23 - 17

LA Clippers
ვინგსი 1 / Los Angeles Lakers
ჯვაროსნები

27 - 26

LA Clippers
ვინგსი 1 / Los Angeles Lakers
ჯვაროსნები

32 - 7

Sacramento Kings
გორი 1 / Golden State Warriors
ხაშური

14 - 34

Phoenix Suns
ახალციხე / Los Angeles Lakers
ჯვაროსნები

33 - 19

LA Clippers
ვინგსი 1 / Sacramento Kings
გორი 1

18 - 16

Golden State Warriors
ხაშური / Phoenix Suns
ახალციხე

6 - 60

Phoenix Suns
ახალციხე / LA Clippers
ვინგსი 1

30 - 14

Los Angeles Lakers
ჯვაროსნები / Golden State Warriors
ხაშური

32 - 11

Sacramento Kings
გორი 1 / Phoenix Suns
ახალციხე

52 - 4

LA Clippers
ვინგსი 1 / Golden State Warriors
ხაშური

39 - 23

Los Angeles Lakers
ჯვაროსნები / Sacramento Kings
გორი 1