2021 – პასიფიკის დივიზიონი

48 - 26

Portland Trail Blazers
საჩხერე / Oklahoma City Thunder
აია 2

17 - 33

Denver Nuggets
31-ე სკოლა / Minnesota Timberwolves
ქუთაისი

17 - 60

Oklahoma City Thunder
აია 2 / Utah Jazz
აია 1

35 - 31

Portland Trail Blazers
საჩხერე / Denver Nuggets
31-ე სკოლა

25 - 21

Utah Jazz
აია 1 / Minnesota Timberwolves
ქუთაისი

26 - 34

Denver Nuggets
31-ე სკოლა / Utah Jazz
აია 1

32 - 14

Minnesota Timberwolves
ქუთაისი / Oklahoma City Thunder
აია 2

27 - 36

Portland Trail Blazers
საჩხერე / Utah Jazz
აია 1

40 - 20

Denver Nuggets
31-ე სკოლა / Oklahoma City Thunder
აია 2

33 - 31

Minnesota Timberwolves
ქუთაისი / Portland Trail Blazers
საჩხერე

45 - 26

Portland Trail Blazers
საჩხერე / Oklahoma City Thunder
აია 2

25 - 31

Denver Nuggets
31-ე სკოლა / Minnesota Timberwolves
ქუთაისი

28 - 51

Oklahoma City Thunder
აია 2 / Utah Jazz
აია 1

49 - 38

Portland Trail Blazers
საჩხერე / Denver Nuggets
31-ე სკოლა

39 - 29

Utah Jazz
აია 1 / Minnesota Timberwolves
ქუთაისი

25 - 48

Denver Nuggets
31-ე სკოლა / Utah Jazz
აია 1

45 - 25

Minnesota Timberwolves
ქუთაისი / Oklahoma City Thunder
აია 2

43 - 26

Utah Jazz
აია 1 / Portland Trail Blazers
საჩხერე

34 - 20

Denver Nuggets
31-ე სკოლა / Oklahoma City Thunder
აია 2

24 - 28

Minnesota Timberwolves
ქუთაისი / Portland Trail Blazers
საჩხერე