2021 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი

18 - 17

Miami Heat
არწივი / Charlotte Hornets
რუსთავი 1991

31 - 9

Atlanta Hawks
აკადემია-რუსთავი / Orlando Magic
რუსთავი

11 - 65

Charlotte Hornets
რუსთავი 1991 / Washington Wizards
ოვერტაიმი

30 - 26

Orlando Magic
რუსთავი / Miami Heat
არწივი

16 - 26

Atlanta Hawks
აკადემია-რუსთავი / Washington Wizards
ოვერტაიმი

5 - 53

Miami Heat
არწივი / Washington Wizards
ოვერტაიმი

26 - 24

Orlando Magic
რუსთავი / Charlotte Hornets
რუსთავი 1991

13 - 19

Miami Heat
არწივი / Atlanta Hawks
აკადემია-რუსთავი

53 - 14

Washington Wizards
ოვერტაიმი / Orlando Magic
რუსთავი

13 - 30

Charlotte Hornets
რუსთავი 1991 / Atlanta Hawks
აკადემია-რუსთავი

20 - 0

Miami Heat
არწივი / Charlotte Hornets
რუსთავი 1991

38 - 33

Atlanta Hawks
აკადემია-რუსთავი / Orlando Magic
რუსთავი

0 - 20

Charlotte Hornets
რუსთავი 1991 / Washington Wizards
ოვერტაიმი

32 - 34

Orlando Magic
რუსთავი / Miami Heat
არწივი

24 - 25

Atlanta Hawks
აკადემია-რუსთავი / Washington Wizards
ოვერტაიმი

17 - 39

Miami Heat
არწივი / Washington Wizards
ოვერტაიმი

20 - 0

Orlando Magic
რუსთავი / Charlotte Hornets
რუსთავი 1991

15 - 36

Miami Heat
არწივი / Atlanta Hawks
აკადემია-რუსთავი

40 - 20

Washington Wizards
ოვერტაიმი / Orlando Magic
რუსთავი

0 - 20

Charlotte Hornets
რუსთავი 1991 / Atlanta Hawks
აკადემია-რუსთავი