2021 – სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი

64 - 15

San Antonio Spurs
ბათუმი 1 / Houston Rockets
ოზურგეთი

32 - 11

Dallas Mavericks
ბათუმი 2 / New Orleans Pelicans
ბასკო

36 - 34

Houston Rockets
ოზურგეთი / Memphis Grizzlies
ფოთის “ირაო”

16 - 28

Dallas Mavericks
ბათუმი 2 / San Antonio Spurs
ბათუმი 1

29 - 21

Memphis Grizzlies
ფოთის “ირაო” / New Orleans Pelicans
ბასკო

45 - 10

San Antonio Spurs
ბათუმი 1 / Memphis Grizzlies
ფოთის “ირაო”

23 - 24

Dallas Mavericks
ბათუმი 2 / Houston Rockets
ოზურგეთი

49 - 10

San Antonio Spurs
ბათუმი 1 / New Orleans Pelicans
ბასკო

33 - 29

Dallas Mavericks
ბათუმი 2 / Memphis Grizzlies
ფოთის “ირაო”

40 - 14

Houston Rockets
ოზურგეთი / New Orleans Pelicans
ბასკო

49 - 18

San Antonio Spurs
ბათუმი 1 / Houston Rockets
ოზურგეთი

12 - 34

New Orleans Pelicans
ბასკო / Dallas Mavericks
ბათუმი 2

28 - 29

Houston Rockets
ოზურგეთი / Memphis Grizzlies
ფოთის “ირაო”

18 - 42

Dallas Mavericks
ბათუმი 2 / San Antonio Spurs
ბათუმი 1

27 - 17

Memphis Grizzlies
ფოთის “ირაო” / New Orleans Pelicans
ბასკო

11 - 61

Memphis Grizzlies
ფოთის “ირაო” / San Antonio Spurs
ბათუმი 1

22 - 32

Houston Rockets
ოზურგეთი / Dallas Mavericks
ბათუმი 2

61 - 9

San Antonio Spurs
ბათუმი 1 / New Orleans Pelicans
ბასკო

24 - 25

Dallas Mavericks
ბათუმი 2 / Memphis Grizzlies
ფოთის “ირაო”

15 - 23

New Orleans Pelicans
ბასკო / Houston Rockets
ოზურგეთი