2023 – პასიფიკის დივიზიონი

თარიღითამაშიTime/Results
Los Angeles Clippers
ივერიონი გორი / Los Angeles Lakers
გორი 2
Sacramento Kings
ახალციხე / Golden State Warriors
ხაშური (გოგონები)
Phoenix Suns
გორი 1 / Los Angeles Lakers
გორი 2
Los Angeles Clippers
ივერიონი გორი / Sacramento Kings
ახალციხე
Golden State Warriors
ხაშური (გოგონები) / Phoenix Suns
გორი 1
Sacramento Kings
ახალციხე / Phoenix Suns
გორი 1
Los Angeles Clippers
ივერიონი გორი / Golden State Warriors
ხაშური (გოგონები)
Los Angeles Lakers
გორი 2 / Sacramento Kings
ახალციხე
Phoenix Suns
გორი 1 / Los Angeles Clippers
ივერიონი გორი
Los Angeles Lakers
გორი 2 / Golden State Warriors
ხაშური (გოგონები)
Los Angeles Lakers
გორი 2 / Los Angeles Clippers
ივერიონი გორი
Golden State Warriors
ხაშური (გოგონები) / Sacramento Kings
ახალციხე
Los Angeles Lakers
გორი 2 / Phoenix Suns
გორი 1
Sacramento Kings
ახალციხე / Los Angeles Clippers
ივერიონი გორი
Phoenix Suns
გორი 1 / Golden State Warriors
ხაშური (გოგონები)
Phoenix Suns
გორი 1 / Sacramento Kings
ახალციხე
Golden State Warriors
ხაშური (გოგონები) / Los Angeles Clippers
ივერიონი გორი
Sacramento Kings
ახალციხე / Los Angeles Lakers
გორი 2
Los Angeles Clippers
ივერიონი გორი / Phoenix Suns
გორი 1
Golden State Warriors
ხაშური (გოგონები) / Los Angeles Lakers
გორი 2