2023 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი

თარიღითამაშიTime/Results
Charlotte Hornets
რუსთავის ფენიქსი / Orlando Magic
რუსთავი 3
Miami Heat
რუსთავი 1 / Atlanta Hawks
რუსთავი 2
Orlando Magic
რუსთავი 3 / Charlotte Hornets
რუსთავის ფენიქსი
Charlotte Hornets
რუსთავის ფენიქსი / Atlanta Hawks
რუსთავი 2
Washington Wizards
რუსთავის არწივი / Orlando Magic
რუსთავი 3
Orlando Magic
რუსთავი 3 / Miami Heat
რუსთავი 1
Charlotte Hornets
რუსთავის ფენიქსი / Washington Wizards
რუსთავის არწივი
Miami Heat
რუსთავი 1 / Washington Wizards
რუსთავის არწივი
Atlanta Hawks
რუსთავი 2 / Orlando Magic
რუსთავი 3
Miami Heat
რუსთავი 1 / Charlotte Hornets
რუსთავის ფენიქსი
Atlanta Hawks
რუსთავი 2 / Washington Wizards
რუსთავის არწივი
Atlanta Hawks
რუსთავი 2 / Charlotte Hornets
რუსთავის ფენიქსი
Orlando Magic
რუსთავი 3 / Washington Wizards
რუსთავის არწივი
Atlanta Hawks
რუსთავი 2 / Miami Heat
რუსთავი 1
Washington Wizards
რუსთავის არწივი / Charlotte Hornets
რუსთავის ფენიქსი
Miami Heat
რუსთავი 1 / Orlando Magic
რუსთავი 3
Washington Wizards
რუსთავის არწივი / Miami Heat
რუსთავი 1
Orlando Magic
რუსთავი 3 / Atlanta Hawks
რუსთავი 2
Charlotte Hornets
რუსთავის ფენიქსი / Miami Heat
რუსთავი 1
Washington Wizards
რუსთავის არწივი / Atlanta Hawks
რუსთავი 2