2023 – სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი

თარიღითამაშიTime/Results
Houston Rockets
ბათუმი / N.O Pelicans
ბასკო 1
Memphis Grizzlies
ოზურგეთი / S.A Spurs
ბასკო 2
Dallas Mavericks
ფოთი / Memphis Grizzlies
ოზურგეთი
Houston Rockets
ბათუმი / N.O Pelicans
ბასკო 1
Dallas Mavericks
ფოთი / N.O Pelicans
ბასკო 1
N.O Pelicans
ბასკო 1 / S.A Spurs
ბასკო 2
Houston Rockets
ბათუმი / Dallas Mavericks
ფოთი
Memphis Grizzlies
ოზურგეთი / Houston Rockets
ბათუმი
S.A Spurs
ბასკო 2 / Dallas Mavericks
ფოთი
N.O Pelicans
ბასკო 1 / Memphis Grizzlies
ოზურგეთი
S.A Spurs
ბასკო 2 / Memphis Grizzlies
ოზურგეთი
N.O Pelicans
ბასკო 1 / Houston Rockets
ბათუმი
Memphis Grizzlies
ოზურგეთი / Dallas Mavericks
ფოთი
S.A Spurs
ბასკო 2 / Houston Rockets
ბათუმი
N.O Pelicans
ბასკო 1 / Dallas Mavericks
ფოთი
S.A Spurs
ბასკო 2 / N.O Pelicans
ბასკო 1
Dallas Mavericks
ფოთი / Houston Rockets
ბათუმი
Memphis Grizzlies
ოზურგეთი / N.O Pelicans
ბასკო 1
Dallas Mavericks
ფოთი / S.A Spurs
ბასკო 2
Houston Rockets
ბათუმი / Memphis Grizzlies
ოზურგეთი