2023 – ცენტრალური დივიზიონი

თარიღითამაშიTime/Results
Detroit Pistons
საგარეჯო / Chicago Bulls
ლაგოდეხი
Cleveland Cavaliers
ახმეტა / Milwaukee Bucks
სიღნაღი
Chicago Bulls
ლაგოდეხი / Indiana Pacers
თელავი
Cleveland Cavaliers
ახმეტა / Indiana Pacers
თელავი
Milwaukee Bucks
სიღნაღი / Chicago Bulls
ლაგოდეხი
Detroit Pistons
საგარეჯო / Cleveland Cavaliers
ახმეტა
Indiana Pacers
თელავი / Milwaukee Bucks
სიღნაღი
Detroit Pistons
საგარეჯო / Indiana Pacers
თელავი
Cleveland Cavaliers
ახმეტა / Chicago Bulls
ლაგოდეხი
Milwaukee Bucks
სიღნაღი / Detroit Pistons
საგარეჯო
Indiana Pacers
თელავი / Cleveland Cavaliers
ახმეტა
Chicago Bulls
ლაგოდეხი / Milwaukee Bucks
სიღნაღი
Cleveland Cavaliers
ახმეტა / Detroit Pistons
საგარეჯო
Indiana Pacers
თელავი / Chicago Bulls
ლაგოდეხი
Detroit Pistons
საგარეჯო / Milwaukee Bucks
სიღნაღი
Milwaukee Bucks
სიღნაღი / Indiana Pacers
თელავი
Chicago Bulls
ლაგოდეხი / Cleveland Cavaliers
ახმეტა
Indiana Pacers
თელავი / Detroit Pistons
საგარეჯო
Milwaukee Bucks
სიღნაღი / Cleveland Cavaliers
ახმეტა
Chicago Bulls
ლაგოდეხი / Detroit Pistons
საგარეჯო