2023 – ჩრდილო-დასავლეთის დივიზიონი

თარიღითამაშიTime/Results
Denver Nuggets
ქუთაისი 1 / Minnesota Timberwolves
ქუთაისი (გოგონები)
Oklahoma City Thunder
ქუთაისი 3 / Utah Jazz
ჭოხონელიძე
Portland Trail Blazers
საჩხერე / Oklahoma City Thunder
ქუთაისი 3
Utah Jazz
ჭოხონელიძე / Minnesota Timberwolves
ქუთაისი (გოგონები)
Utah Jazz
ჭოხონელიძე / Portland Trail Blazers
საჩხერე
Denver Nuggets
ქუთაისი 1 / Oklahoma City Thunder
ქუთაისი 3
Minnesota Timberwolves
ქუთაისი (გოგონები) / Portland Trail Blazers
საჩხერე
Denver Nuggets
ქუთაისი 1 / Utah Jazz
ჭოხონელიძე
Portland Trail Blazers
საჩხერე / Denver Nuggets
ქუთაისი 1
Minnesota Timberwolves
ქუთაისი (გოგონები) / Oklahoma City Thunder
ქუთაისი 3
Oklahoma City Thunder
ქუთაისი 3 / Portland Trail Blazers
საჩხერე
Minnesota Timberwolves
ქუთაისი (გოგონები) / Utah Jazz
ჭოხონელიძე
Oklahoma City Thunder
ქუთაისი 3 / Denver Nuggets
ქუთაისი 1
Portland Trail Blazers
საჩხერე / Utah Jazz
ჭოხონელიძე
Minnesota Timberwolves
ქუთაისი (გოგონები) / Denver Nuggets
ქუთაისი 1
Portland Trail Blazers
საჩხერე / Minnesota Timberwolves
ქუთაისი (გოგონები)
Utah Jazz
ჭოხონელიძე / Denver Nuggets
ქუთაისი 1
Oklahoma City Thunder
ქუთაისი 3 / Minnesota Timberwolves
ქუთაისი (გოგონები)
Denver Nuggets
ქუთაისი 1 / Portland Trail Blazers
საჩხერე
Utah Jazz
ჭოხონელიძე / Oklahoma City Thunder
ქუთაისი 3