2017– სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი

30 - 25

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
ზაზა2

24 - 30

Miami Heat
ზაზა2 / Atlanta Hawks
ბათუმი

31 - 22

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
დინამო

40 - 32

Atlanta Hawks
ბათუმი / Washigton Wizards
ოზურგეთი

33 - 37

Charlotte Hornets
დინამო / Atlanta Hawks
ბათუმი

49 - 19

Miami Heat
ზაზა2 / Washigton Wizards
ოზურგეთი

32 - 16

Charlotte Hornets
დინამო / Washigton Wizards
ოზურგეთი

43 - 35

Atlanta Hawks
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

20 - 37

Washigton Wizards
ოზურგეთი / Orlando Magic
ფოთი

36 - 18

Orlando Magic
ფოთი / Washigton Wizards
ოზურგეთი

26 - 22

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
ზაზა2

36 - 11

Miami Heat
ზაზა2 / Washigton Wizards
ოზურგეთი

19 - 39

Miami Heat
ზაზა2 / Atlanta Hawks
ბათუმი

44 - 40

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
დინამო

53 - 20

Atlanta Hawks
ბათუმი / Washigton Wizards
ოზურგეთი

32 - 35

Atlanta Hawks
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

0 - 20

Washigton Wizards
ოზურგეთი / Charlotte Hornets
დინამო

33 - 36

Atlanta Hawks
ბათუმი / Charlotte Hornets
დინამო

27 - 36

Charlotte Hornets
დინამო / Miami Heat
ზაზა2

34 - 26

Miami Heat
ზაზა2 / Charlotte Hornets
დინამო