2017 – ჩრდილო-დასავლეთის დივიზიონი

11 - 48

Oklahoma City Thunder
გორი3 / Utah Jazz
გორი1

36 - 20

Oklahoma City Thunder
გორი3 / Minesota Timberwolves
გორი2

51 - 8

Utah Jazz
გორი1 / Minesota Timberwolves
გორი2

17 - 50

Oklahoma City Thunder
გორი3 / Utah Jazz
გორი1

11 - 26

Minesota Timberwolves
გორი2 / Oklahoma City Thunder
გორი3

64 - 9

Utah Jazz
გორი1 / Minesota Timberwolves
გორი2

31 - 32

Denver Nuggets
კასპი / Oklahoma City Thunder
გორი3

22 - 55

Minesota Timberwolves
გორი2 / Portland Trail Blazers
ხაშური

36 - 27

Denver Nuggets
კასპი / Minesota Timberwolves
გორი2

53 - 41

Portland Trail Blazers
ხაშური / Oklahoma City Thunder
გორი3

42 - 29

Portland Trail Blazers
ხაშური / Denver Nuggets
კასპი

47 - 27

Utah Jazz
გორი1 / Portland Trail Blazers
ხაშური

32 - 54

Denver Nuggets
კასპი / Utah Jazz
გორი1

28 - 34

Denver Nuggets
კასპი / Oklahoma City Thunder
გორი3

21 - 38

Minesota Timberwolves
გორი2 / Portland Trail Blazers
ხაშური

49 - 12

Denver Nuggets
კასპი / Minesota Timberwolves
გორი2

47 - 31

Portland Trail Blazers
ხაშური / Oklahoma City Thunder
გორი3

35 - 20

Portland Trail Blazers
ხაშური / Denver Nuggets
კასპი

54 - 28

Utah Jazz
გორი1 / Portland Trail Blazers
ხაშური

36 - 65

Denver Nuggets
კასპი / Utah Jazz
გორი1