2017 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი

16 - 24

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო

73 - 10

Houston Rockets
თელავი1 / Memphis Grizzlies
თელავი2

71 - 11

New Orleans Pelicans
ორბი / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

14 - 51

San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო / Houston Rockets
თელავი1

8 - 50

Memphis Grizzlies
თელავი2 / New Orleans Pelicans
ორბი

19 - 39

San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო / New Orleans Pelicans
ორბი

42 - 4

Houston Rockets
თელავი1 / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

28 - 26

Memphis Grizzlies
თელავი2 / San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო

50 - 29

New Orleans Pelicans
ორბი / Houston Rockets
თელავი1

17 - 18

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / Memphis Grizzlies
თელავი2

3 - 14

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო

44 - 16

Houston Rockets
თელავი1 / Memphis Grizzlies
თელავი2

34 - 7

New Orleans Pelicans
ორბი / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

7 - 24

San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო / Houston Rockets
თელავი1

18 - 36

San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო / New Orleans Pelicans
ორბი

47 - 11

Houston Rockets
თელავი1 / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

32 - 23

Memphis Grizzlies
თელავი2 / San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო

38 - 33

New Orleans Pelicans
ორბი / Houston Rockets
თელავი1

17 - 20

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / Memphis Grizzlies
თელავი2

4 - 35

Memphis Grizzlies
თელავი2 / New Orleans Pelicans
ორბი