2017 – ცენტრალური დივიზიონი

41 - 25

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Cleveland Cavaliers
რუსთავი2

14 - 45

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Chicago Bulls
ზაზა1

58 - 25

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Indiana Pacers
თსუ

39 - 18

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Indiana Pacers
თსუ

35 - 48

Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი / Detroid Pistons
რუსთავი1

32 - 36

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი

39 - 61

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Chicago Bulls
ზაზა1

19 - 71

Indiana Pacers
თსუ / Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი

73 - 20

Chicago Bulls
ზაზა1 / Indiana Pacers
თსუ

29 - 47

Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი / Chicago Bulls
ზაზა1

16 - 59

Indiana Pacers
თსუ / Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი

61 - 10

Chicago Bulls
ზაზა1 / Indiana Pacers
თსუ

37 - 34

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Cleveland Cavaliers
რუსთავი2

23 - 53

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Chicago Bulls
ზაზა1

41 - 22

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Indiana Pacers
თსუ

39 - 19

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Indiana Pacers
თსუ

39 - 41

Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი / Detroid Pistons
რუსთავი1

41 - 45

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი

28 - 58

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Chicago Bulls
ზაზა1

19 - 58

Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი / Chicago Bulls
ზაზა1