2017 – ატლანტიკის დივიოზინი

47 - 35

Brooklyn Nets
აკადემია / Toronto Raptors
ჰიუნდაი2

33 - 35

Boston Celtics
იბერი / New York Knicks
151-ე სკოლა

29 - 45

Toronto Raptors
ჰიუნდაი2 / Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1

32 - 48

Boston Celtics
იბერი / Brooklyn Nets
აკადემია

39 - 16

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1 / Boston Celtics
იბერი

32 - 37

New York Knicks
151-ე სკოლა / Brooklyn Nets
აკადემია

41 - 36

Toronto Raptors
ჰიუნდაი2 / Boston Celtics
იბერი

56 - 32

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1 / New York Knicks
151-ე სკოლა

26 - 40

Brooklyn Nets
აკადემია / Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი

27 - 39

New York Knicks
151-ე სკოლა / Toronto Raptors
ჰიუნდაი2

44 - 41

Brooklyn Nets
აკადემია / Toronto Raptors
ჰიუნდაი2

28 - 32

Boston Celtics
იბერი / New York Knicks
151-ე სკოლა

26 - 59

Toronto Raptors
ჰიუნდაი2 / Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1

11 - 37

Boston Celtics
იბერი / Brooklyn Nets
აკადემია

37 - 26

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი / Boston Celtics
იბერი

49 - 46

New York Knicks
151-ე სკოლა / Brooklyn Nets
აკადემია

28 - 52

Toronto Raptors
ჰიუნდაი2 / Boston Celtics
იბერი

49 - 21

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1 / New York Knicks
151-ე სკოლა

42 - 41

New York Knicks
151-ე სკოლა / Toronto Raptors
ჰიუნდაი2

37 - 35

Brooklyn Nets
აკადემია / Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1