2018 – პასიფიკის დივიზიონი

22 - 40

L.A Clippers
ზაზა 2 / G.S Warriors
სოხუმი

35 - 14

Phoenix Suns
ვინგზი / L.A Clippers
ზაზა 2

9 - 54

L.A Lakers
რუსთავი 2 / Sacramento Kings
რუსთავი 1

22 - 36

L.A Clippers
ზაზა 2 / L.A Lakers
რუსთავი 2

35 - 33

Sacramento Kings
რუსთავი 1 / G.S Warriors
სოხუმი

45 - 36

G.S Warriors
სოხუმი / Phoenix Suns
ვინგზი

28 - 45

L.A Lakers
რუსთავი 2 / G.S Warriors
სოხუმი

49 - 19

Sacramento Kings
რუსთავი 1 / Phoenix Suns
ვინგზი

52 - 40

Phoenix Suns
ვინგზი / L.A Lakers
რუსთავი 2

20 - 49

L.A Clippers
ზაზა 2 / Sacramento Kings
რუსთავი 1

40 - 24

L.A Clippers
ზაზა 2 / L.A Lakers
რუსთავი 2

44 - 32

Sacramento Kings
რუსთავი 1 / G.S Warriors
სოხუმი

35 - 47

L.A Lakers
რუსთავი 2 / G.S Warriors
სოხუმი

53 - 15

Sacramento Kings
რუსთავი 1 / L.A Lakers
რუსთავი 2

31 - 34

Phoenix Suns
ვინგზი / Sacramento Kings
რუსთავი 1

48 - 24

Phoenix Suns
ვინგზი / L.A Lakers
რუსთავი 2

32 - 45

L.A Clippers
ზაზა 2 / Sacramento Kings
რუსთავი 1

39 - 44

G.S Warriors
სოხუმი / Phoenix Suns
ვინგზი

34 - 24

Phoenix Suns
ვინგზი / L.A Clippers
ზაზა 2

39 - 43

L.A Clippers
ზაზა 2 / G.S Warriors
სოხუმი