2018 – ცენტრალური დივიზიონი

72 - 11

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Indiana Pacers
ჭიათურა

43 - 41

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Chicago Bulls
საჩხერე

32 - 67

Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2 / Detroit Pistons
ქუთაისი 1

44 - 24

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Indiana Pacers
ჭიათურა

36 - 34

Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2 / Chicago Bulls
საჩხერე

47 - 20

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა

24 - 32

Indiana Pacers
ჭიათურა / Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2

50 - 17

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Chicago Bulls
საჩხერე

30 - 32

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2

30 - 28

Chicago Bulls
საჩხერე / Indiana Pacers
ჭიათურა

56 - 27

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Indiana Pacers
ჭიათურა

40 - 17

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Chicago Bulls
საჩხერე

13 - 64

Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2 / Detroit Pistons
ქუთაისი 1

34 - 13

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Indiana Pacers
ჭიათურა

39 - 47

Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2 / Chicago Bulls
საჩხერე

47 - 27

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა

20 - 22

Indiana Pacers
ჭიათურა / Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2

62 - 15

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Chicago Bulls
საჩხერე

39 - 47

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2

21 - 47

Chicago Bulls
საჩხერე / Indiana Pacers
ჭიათურა