2018 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი

45 - 20

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
სენაკი

8 - 61

Miami Heat
სენაკი / Wash. Wizards
ბათუმი

14 - 45

Charlotte Hornets
ოზურგეთი / Atlanta Hawks
ორბი

29 - 28

Atlanta Hawks
ორბი / Orlando Magic
ფოთი

30 - 48

Atlanta Hawks
ორბი / Wash. Wizards
ბათუმი

29 - 27

Miami Heat
სენაკი / Charlotte Hornets
ოზურგეთი

13 - 47

Charlotte Hornets
ოზურგეთი / Wash. Wizards
ბათუმი

13 - 42

Miami Heat
სენაკი / Atlanta Hawks
ორბი

52 - 16

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
ოზურგეთი

40 - 32

Wash. Wizards
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

20 - 45

Miami Heat
სენაკი / Wash. Wizards
ბათუმი

35 - 30

Atlanta Hawks
ორბი / Orlando Magic
ფოთი

26 - 53

Charlotte Hornets
ოზურგეთი / Wash. Wizards
ბათუმი

16 - 19

Miami Heat
სენაკი / Atlanta Hawks
ორბი

34 - 41

Atlanta Hawks
ორბი / Wash. Wizards
ბათუმი

27 - 43

Charlotte Hornets
ოზურგეთი / Atlanta Hawks
ორბი

48 - 46

Wash. Wizards
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

56 - 28

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
ოზურგეთი

46 - 31

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
სენაკი

35 - 21

Miami Heat
სენაკი / Charlotte Hornets
ოზურგეთი