2018 – პლეიოფი

26 - 10

Charlotte Hornets
ბასტიონი (გოგონები) vs Miami Heat
ლაგოდეხი

60 - 24

New York Knicks
აკადემია vs Brooklyn Nets
მაქაბი

33 - 37

Toronto Raptors
ზაზა vs Boston Celtics
151-ე სკოლა

52 - 24

Cleveland Cavaliers
რუსთავი vs Indiana Pacers
ოვერტაიმი

29 - 33

Toronto Raptors
ზაზა vs Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი

52 - 22

Boston Celtics
151-ე სკოლა vs Brooklyn Nets
მაქაბი

45 - 29

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი vs Boston Celtics
151-ე სკოლა

43 - 41

New York Knicks
აკადემია vs Toronto Raptors
ზაზა

16 - 40

Brooklyn Nets
მაქაბი vs Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი

38 - 43

Boston Celtics
151-ე სკოლა vs New York Knicks
აკადემია

30 - 108

Los Angeles Lakers
ქუთაისი 3 vs Golden State Warriors
ქუთაისი

46 - 30

New York Knicks
აკადემია vs Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი

15 - 45

Brooklyn Nets
მაქაბი vs Toronto Raptors
ზაზა

17 - 56

Sacramento Kings
ქუთაისი 2 vs Golden State Warriors
ქუთაისი

0 - 20

Phoenix Suns
სამტრედია vs Los Angeles Lakers
ქუთაისი 3

20 - 0

Detroid Pistons
დინამო vs Indiana Pacers
ოვერტაიმი

45 - 31

Cleveland Cavaliers
რუსთავი vs Chicago Bulls
იბერი

20 - 0

Miami Heat
ლაგოდეხი vs Atlanta Hawks
ახმეტა

29 - 32

Milwaukee Bucks
სოხუმი vs Chicago Bulls
იბერი

0 - 20

Atlanta Hawks
ახმეტა vs Orlando Magic
თელავი

45 - 21

Sacramento Kings
ქუთაისი 2 vs Phoenix Suns
სამტრედია

22 - 12

LA Clippers
ორბი vs Los Angeles Lakers
ქუთაისი 3

86 - 3

Golden State Warriors
ქუთაისი vs Phoenix Suns
სამტრედია

21 - 27

LA Clippers
ორბი vs Sacramento Kings
ქუთაისი 2

11 - 54

Brooklyn Nets
მაქაბი vs Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი

37 - 39

New York Knicks
აკადემია vs Boston Celtics
151-ე სკოლა

34 - 100

Los Angeles Lakers
ქუთაისი 3 vs Golden State Warriors
ქუთაისი

9 - 53

Los Angeles Lakers
ქუთაისი 3 vs Sacramento Kings
ქუთაისი 2

36 - 28

Chicago Bulls
იბერი vs Indiana Pacers
ოვერტაიმი

13 - 75

LA Clippers
ორბი vs Golden State Warriors
ქუთაისი

38 - 35

Milwaukee Bucks
სოხუმი vs Detroid Pistons
დინამო

30 - 46

Brooklyn Nets
მაქაბი vs New York Knicks
აკადემია

38 - 28

Boston Celtics
151-ე სკოლა vs Toronto Raptors
ზაზა

15 - 38

Indiana Pacers
ოვერტაიმი vs Milwaukee Bucks
სოხუმი

39 - 44

Detroid Pistons
დინამო vs Cleveland Cavaliers
რუსთავი

47 - 27

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი vs Toronto Raptors
ზაზა

33 - 23

Boston Celtics
151-ე სკოლა vs Brooklyn Nets
მაქაბი

29 - 28

Detroid Pistons
დინამო vs Chicago Bulls
იბერი

39 - 38

Cleveland Cavaliers
რუსთავი vs Milwaukee Bucks
სოხუმი

42 - 18

Orlando Magic
თელავი vs Miami Heat
ლაგოდეხი

28 - 51

San Antonio Spurs
აკადემია vs New Orleans Pelicans
ფოთი

20 - 28

Houston Rockets
საჩხერე vs Memphis Grizzlies
ოზურგეთი

52 - 26

San Antonio Spurs
აკადემია vs Houston Rockets
საჩხერე

18 - 49

Memphis Grizzlies
ოზურგეთი vs New Orleans Pelicans
ფოთი

44 - 29

Oklahoma City Thunder
გორი2 vs Utah Jazz
კასპი

63 - 16

Dallas Mavericks
ბათუმი vs San Antonio Spurs
აკადემია

18 - 47

Denver Nuggets
ხაშური (გოგონები) vs Minesota Timberwolves
ხაშური

50 - 23

New Orleans Pelicans
ფოთი vs Houston Rockets
საჩხერე

30 - 28

Portland Trail Blazers
გორი vs Oklahoma City Thunder
გორი2

45 - 37

Utah Jazz
კასპი vs Minesota Timberwolves
ხაშური

27 - 34

Memphis Grizzlies
ოზურგეთი vs San Antonio Spurs
აკადემია

18 - 73

Houston Rockets
საჩხერე vs Dallas Mavericks
ბათუმი

26 - 59

Minesota Timberwolves
ხაშური vs Portland Trail Blazers
გორი

40 - 25

Dallas Mavericks
ბათუმი vs Memphis Grizzlies
ოზურგეთი

11 - 30

Denver Nuggets
ხაშური (გოგონები) vs Utah Jazz
კასპი

36 - 17

Orlando Magic
თელავი vs Charlotte Hornets
ბასტიონი (გოგონები)

21 - 49

Minesota Timberwolves
ხაშური vs Oklahoma City Thunder
გორი2

18 - 39

Atlanta Hawks
ახმეტა vs Washigton Wizards
ბასტიონი

51 - 56

New Orleans Pelicans
ფოთი vs Dallas Mavericks
ბათუმი

17 - 41

Charlotte Hornets
ბასტიონი (გოგონები) vs Washigton Wizards
ბასტიონი

17 - 28

Charlotte Hornets
ბასტიონი (გოგონები) vs Atlanta Hawks
ახმეტა

45 - 27

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი vs New York Knicks
აკადემია

37 - 28

Washigton Wizards
ბასტიონი vs Orlando Magic
თელავი

20 - 50

Brooklyn Nets
მაქაბი vs Toronto Raptors
ზაზა

11 - 25

Denver Nuggets
ხაშური (გოგონები) vs Oklahoma City Thunder
გორი2

3 - 50

Miami Heat
ლაგოდეხი vs Washigton Wizards
ბასტიონი

20 - 41

Utah Jazz
კასპი vs Portland Trail Blazers
გორი

50 - 29

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი vs Boston Celtics
151-ე სკოლა

28 - 2

Portland Trail Blazers
გორი vs Denver Nuggets
ხაშური (გოგონები)

49 - 34

New York Knicks
აკადემია vs Toronto Raptors
ზაზა

40 - 22

Atlanta Hawks
ახმეტა vs Orlando Magic
თელავი

35 - 1

Orlando Magic
თელავი vs Miami Heat
ლაგოდეხი

8 - 21

Denver Nuggets
ხაშური (გოგონები) vs Oklahoma City Thunder
გორი2

29 - 38

Utah Jazz
კასპი vs Portland Trail Blazers
გორი

40 - 9

Portland Trail Blazers
გორი vs Denver Nuggets
ხაშური (გოგონები)

21 - 33

Phoenix Suns
სამტრედია vs LA Clippers
ორბი

34 - 42

New Orleans Pelicans
ფოთი vs Dallas Mavericks
ბათუმი

52 - 46

Washigton Wizards
ბასტიონი vs Orlando Magic
თელავი

18 - 35

Miami Heat
ლაგოდეხი vs Atlanta Hawks
ახმეტა

24 - 53

Minesota Timberwolves
ხაშური vs Portland Trail Blazers
გორი

12 - 5

Charlotte Hornets
ბასტიონი (გოგონები) vs Miami Heat
ლაგოდეხი

47 - 42

Houston Rockets
საჩხერე vs Memphis Grizzlies
ოზურგეთი

12 - 23

Miami Heat
ლაგოდეხი vs Washigton Wizards
ბასტიონი

27 - 10

Orlando Magic
თელავი vs Charlotte Hornets
ბასტიონი (გოგონები)

0 - 20

Denver Nuggets
ხაშური (გოგონები) vs Utah Jazz
კასპი

16 - 53

Atlanta Hawks
ახმეტა vs Washigton Wizards
ბასტიონი

14 - 33

LA Clippers
ორბი vs Sacramento Kings
ქუთაისი 2

14 - 40

Minesota Timberwolves
ხაშური vs Oklahoma City Thunder
გორი2

6 - 34

Washigton Wizards
ბასტიონი vs Charlotte Hornets
ბასტიონი (გოგონები)

27 - 28

Charlotte Hornets
ბასტიონი (გოგონები) vs Atlanta Hawks
ახმეტა

29 - 32

Oklahoma City Thunder
გორი2 vs Utah Jazz
კასპი

0 - 20

Denver Nuggets
ხაშური (გოგონები) vs Minesota Timberwolves
ხაშური

29 - 27

Portland Trail Blazers
გორი vs Oklahoma City Thunder
გორი2

36 - 28

Utah Jazz
კასპი vs Minesota Timberwolves
ხაშური

37 - 34

Cleveland Cavaliers
რუსთავი vs Chicago Bulls
იბერი

39 - 25

Detroid Pistons
დინამო vs Indiana Pacers
ოვერტაიმი

38 - 17

Cleveland Cavaliers
რუსთავი vs Indiana Pacers
ოვერტაიმი

27 - 21

Chicago Bulls
იბერი vs Indiana Pacers
ოვერტაიმი

31 - 43

Milwaukee Bucks
სოხუმი vs Detroid Pistons
დინამო

37 - 30

Cleveland Cavaliers
რუსთავი vs Milwaukee Bucks
სოხუმი

34 - 32

Detroid Pistons
დინამო vs Chicago Bulls
იბერი

62 - 32

Dallas Mavericks
ბათუმი vs Memphis Grizzlies
ოზურგეთი

16 - 40

Indiana Pacers
ოვერტაიმი vs Milwaukee Bucks
სოხუმი

56 - 72

Detroid Pistons
დინამო vs Cleveland Cavaliers
რუსთავი

36 - 41

San Antonio Spurs
აკადემია vs New Orleans Pelicans
ფოთი

46 - 7

Sacramento Kings
ქუთაისი 2 vs Phoenix Suns
სამტრედია

24 - 14

LA Clippers
ორბი vs Los Angeles Lakers
ქუთაისი 3

67 - 10

Golden State Warriors
ქუთაისი vs Phoenix Suns
სამტრედია

45 - 26

San Antonio Spurs
აკადემია vs Houston Rockets
საჩხერე

27 - 45

Memphis Grizzlies
ოზურგეთი vs New Orleans Pelicans
ფოთი

56 - 23

Dallas Mavericks
ბათუმი vs San Antonio Spurs
აკადემია

14 - 21

Phoenix Suns
სამტრედია vs LA Clippers
ორბი

47 - 16

New Orleans Pelicans
ფოთი vs Houston Rockets
საჩხერე

27 - 32

Milwaukee Bucks
სოხუმი vs Chicago Bulls
იბერი

26 - 31

Memphis Grizzlies
ოზურგეთი vs San Antonio Spurs
აკადემია

12 - 49

Los Angeles Lakers
ქუთაისი 3 vs Sacramento Kings
ქუთაისი 2

33 - 80

Houston Rockets
საჩხერე vs Dallas Mavericks
ბათუმი

30 - 44

LA Clippers
ორბი vs Golden State Warriors
ქუთაისი

30 - 76

Sacramento Kings
ქუთაისი 2 vs Golden State Warriors
ქუთაისი

20 - 21

Phoenix Suns
სამტრედია vs Los Angeles Lakers
ქუთაისი 3

28 - 25

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი vs Chicago Bulls
იბერი

60 - 23

Golden State Warriors
ქუთაისი vs San Antonio Spurs
აკადემია

78 - 7

New York Knicks
აკადემია vs Orlando Magic
თელავი

37 - 23

New Orleans Pelicans
ფოთი vs Sacramento Kings
ქუთაისი 2

53 - 29

Cleveland Cavaliers
რუსთავი vs Boston Celtics
151-ე სკოლა

55 - 38

Dallas Mavericks
ბათუმი vs Utah Jazz
კასპი

23 - 52

Washigton Wizards
ბასტიონი vs Detroid Pistons
დინამო

36 - 23

Portland Trail Blazers
გორი vs Oklahoma City Thunder
გორი2

56 - 43

Golden State Warriors
ქუთაისი vs New Orleans Pelicans
ფოთი

61 - 32

Dallas Mavericks
ბათუმი vs Portland Trail Blazers
გორი

46 - 34

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი vs New York Knicks
აკადემია

49 - 38

Cleveland Cavaliers
რუსთავი vs Detroid Pistons
დინამო

47 - 38

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი vs Cleveland Cavaliers
რუსთავი

68 - 55

Golden State Warriors
ქუთაისი vs Dallas Mavericks
ბათუმი

51 - 53

Dallas Mavericks
ბათუმი vs Cleveland Cavaliers
რუსთავი

54 - 75

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი vs Golden State Warriors
ქუთაისი

30 - 25

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
ზაზა2

24 - 30

Miami Heat
ზაზა2 / Atlanta Hawks
ბათუმი

45 - 11

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Golden State Warriors
ქუთაისი3

14 - 26

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Sacramento Kings
სოხუმი

31 - 22

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
დინამო

24 - 31

Phoenix Suns
ქუთაისი 2 / LA Clippers
ქუთაისი 4

40 - 32

Atlanta Hawks
ბათუმი / Washigton Wizards
ოზურგეთი

38 - 32

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Sacramento Kings
სოხუმი

13 - 70

Phoenix Suns
ქუთაისი 2 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

33 - 37

Charlotte Hornets
დინამო / Atlanta Hawks
ბათუმი

49 - 19

Miami Heat
ზაზა2 / Washigton Wizards
ოზურგეთი

27 - 19

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Golden State Warriors
ქუთაისი3

1:10 PM

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი 3

27 - 11

Sacramento Kings
სოხუმი / Phoenix Suns
ქუთაისი 2

32 - 16

Charlotte Hornets
დინამო / Washigton Wizards
ოზურგეთი

43 - 35

Atlanta Hawks
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

53 - 11

Sacramento Kings
სოხუმი / Golden State Warriors
ქუთაისი3

21 - 54

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

26 - 39

Golden State Warriors
ქუთაისი3 / Phoenix Suns
ქუთაისი 2

20 - 37

Washigton Wizards
ოზურგეთი / Orlando Magic
ფოთი

73 - 4

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Golden State Warriors
ქუთაისი3

34 - 31

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Golden State Warriors
ქუთაისი3

19 - 65

Phoenix Suns
ქუთაისი 2 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

16 - 65

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

45 - 40

Golden State Warriors
ქუთაისი3 / Phoenix Suns
ქუთაისი 2

36 - 18

Orlando Magic
ფოთი / Washigton Wizards
ოზურგეთი

26 - 22

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
ზაზა2

36 - 11

Miami Heat
ზაზა2 / Washigton Wizards
ოზურგეთი

19 - 39

Miami Heat
ზაზა2 / Atlanta Hawks
ბათუმი

44 - 40

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
დინამო

53 - 20

Atlanta Hawks
ბათუმი / Washigton Wizards
ოზურგეთი

32 - 35

Atlanta Hawks
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

0 - 20

Washigton Wizards
ოზურგეთი / Charlotte Hornets
დინამო

33 - 36

Atlanta Hawks
ბათუმი / Charlotte Hornets
დინამო

41 - 25

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Cleveland Cavaliers
რუსთავი2

14 - 45

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Chicago Bulls
ზაზა1

58 - 25

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Indiana Pacers
თსუ

47 - 35

Brooklyn Nets
აკადემია / Toronto Raptors
ჰიუნდაი2

39 - 18

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Indiana Pacers
თსუ

33 - 35

Boston Celtics
იბერი / New York Knicks
151-ე სკოლა

35 - 48

Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი / Detroid Pistons
რუსთავი1

29 - 45

Toronto Raptors
ჰიუნდაი2 / Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1

32 - 36

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი

39 - 61

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Chicago Bulls
ზაზა1

32 - 48

Boston Celtics
იბერი / Brooklyn Nets
აკადემია

19 - 71

Indiana Pacers
თსუ / Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი

27 - 36

Charlotte Hornets
დინამო / Miami Heat
ზაზა2

39 - 16

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1 / Boston Celtics
იბერი

32 - 37

New York Knicks
151-ე სკოლა / Brooklyn Nets
აკადემია

73 - 20

Chicago Bulls
ზაზა1 / Indiana Pacers
თსუ

41 - 36

Toronto Raptors
ჰიუნდაი2 / Boston Celtics
იბერი

56 - 32

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1 / New York Knicks
151-ე სკოლა

29 - 47

Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი / Chicago Bulls
ზაზა1

26 - 40

Brooklyn Nets
აკადემია / Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი

27 - 39

New York Knicks
151-ე სკოლა / Toronto Raptors
ჰიუნდაი2

11 - 48

Oklahoma City Thunder
გორი3 / Utah Jazz
გორი1

36 - 20

Oklahoma City Thunder
გორი3 / Minesota Timberwolves
გორი2

51 - 8

Utah Jazz
გორი1 / Minesota Timberwolves
გორი2

34 - 26

Miami Heat
ზაზა2 / Charlotte Hornets
დინამო

16 - 59

Indiana Pacers
თსუ / Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი

44 - 41

Brooklyn Nets
აკადემია / Toronto Raptors
ჰიუნდაი2

28 - 32

Boston Celtics
იბერი / New York Knicks
151-ე სკოლა

26 - 59

Toronto Raptors
ჰიუნდაი2 / Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1

11 - 37

Boston Celtics
იბერი / Brooklyn Nets
აკადემია

37 - 26

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი / Boston Celtics
იბერი

49 - 46

New York Knicks
151-ე სკოლა / Brooklyn Nets
აკადემია

39 - 27

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Sacramento Kings
სოხუმი

28 - 52

Toronto Raptors
ჰიუნდაი2 / Boston Celtics
იბერი

49 - 21

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1 / New York Knicks
151-ე სკოლა

61 - 10

Chicago Bulls
ზაზა1 / Indiana Pacers
თსუ

18 - 37

LA Clippers
ქუთაისი 4 / Sacramento Kings
სოხუმი

31 - 20

Sacramento Kings
სოხუმი / Phoenix Suns
ქუთაისი 2

35 - 30

Phoenix Suns
ქუთაისი 2 / LA Clippers
ქუთაისი 4

38 - 18

Sacramento Kings
სოხუმი / Golden State Warriors
ქუთაისი3

16 - 24

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო

73 - 10

Houston Rockets
თელავი1 / Memphis Grizzlies
თელავი2

71 - 11

New Orleans Pelicans
ორბი / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

14 - 51

San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო / Houston Rockets
თელავი1

8 - 50

Memphis Grizzlies
თელავი2 / New Orleans Pelicans
ორბი

19 - 39

San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო / New Orleans Pelicans
ორბი

42 - 4

Houston Rockets
თელავი1 / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

17 - 50

Oklahoma City Thunder
გორი3 / Utah Jazz
გორი1

28 - 26

Memphis Grizzlies
თელავი2 / San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო

11 - 26

Minesota Timberwolves
გორი2 / Oklahoma City Thunder
გორი3

50 - 29

New Orleans Pelicans
ორბი / Houston Rockets
თელავი1

64 - 9

Utah Jazz
გორი1 / Minesota Timberwolves
გორი2

17 - 18

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / Memphis Grizzlies
თელავი2

37 - 34

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Cleveland Cavaliers
რუსთავი2

23 - 53

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Chicago Bulls
ზაზა1

41 - 22

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Indiana Pacers
თსუ

42 - 41

New York Knicks
151-ე სკოლა / Toronto Raptors
ჰიუნდაი2

37 - 35

Brooklyn Nets
აკადემია / Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1

39 - 19

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Indiana Pacers
თსუ

39 - 41

Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი / Detroid Pistons
რუსთავი1

41 - 45

Cleveland Cavaliers
რუსთავი2 / Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი

28 - 58

Detroid Pistons
რუსთავი1 / Chicago Bulls
ზაზა1

31 - 32

Denver Nuggets
კასპი / Oklahoma City Thunder
გორი3

22 - 55

Minesota Timberwolves
გორი2 / Portland Trail Blazers
ხაშური

36 - 27

Denver Nuggets
კასპი / Minesota Timberwolves
გორი2

53 - 41

Portland Trail Blazers
ხაშური / Oklahoma City Thunder
გორი3

19 - 58

Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი / Chicago Bulls
ზაზა1

42 - 29

Portland Trail Blazers
ხაშური / Denver Nuggets
კასპი

47 - 27

Utah Jazz
გორი1 / Portland Trail Blazers
ხაშური

32 - 54

Denver Nuggets
კასპი / Utah Jazz
გორი1

3 - 14

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო

44 - 16

Houston Rockets
თელავი1 / Memphis Grizzlies
თელავი2

34 - 7

New Orleans Pelicans
ორბი / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

7 - 24

San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო / Houston Rockets
თელავი1

18 - 36

San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო / New Orleans Pelicans
ორბი

47 - 11

Houston Rockets
თელავი1 / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

32 - 23

Memphis Grizzlies
თელავი2 / San Antonio Spurs
დედოფლისწყარო

38 - 33

New Orleans Pelicans
ორბი / Houston Rockets
თელავი1

17 - 20

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / Memphis Grizzlies
თელავი2

4 - 35

Memphis Grizzlies
თელავი2 / New Orleans Pelicans
ორბი

28 - 34

Denver Nuggets
კასპი / Oklahoma City Thunder
გორი3

21 - 38

Minesota Timberwolves
გორი2 / Portland Trail Blazers
ხაშური

61 - 22

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1 / Miami Heat
ზაზა2

49 - 12

Denver Nuggets
კასპი / Minesota Timberwolves
გორი2

47 - 31

Portland Trail Blazers
ხაშური / Oklahoma City Thunder
გორი3

29 - 38

Orlando Magic
ფოთი / Detroid Pistons
რუსთავი1

49 - 30

Chicago Bulls
ზაზა1 / Milwaukee Bucks
ოვერტაიმი

25 - 42

Atlanta Hawks
ბათუმი / Brooklyn Nets
აკადემია

35 - 20

Portland Trail Blazers
ხაშური / Denver Nuggets
კასპი

54 - 28

Utah Jazz
გორი1 / Portland Trail Blazers
ხაშური

36 - 65

Denver Nuggets
კასპი / Utah Jazz
გორი1

67 - 24

Utah Jazz
გორი1 / Oklahoma City Thunder
გორი3

41 - 35

New Orleans Pelicans
ორბი / Portland Trail Blazers
ხაშური

21 - 40

Houston Rockets
თელავი1 / Sacramento Kings
სოხუმი

85 - 18

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Memphis Grizzlies
თელავი2

46 - 32

Utah Jazz
გორი1 / New Orleans Pelicans
ორბი

29 - 41

Sacramento Kings
სოხუმი / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

41 - 50

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1 / Chicago Bulls
ზაზა1

65 - 29

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Utah Jazz
გორი1

31 - 48

Utah Jazz
გორი1 / Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი

48 - 31

Philadelphia 76ers
ჰიუნდაი1 / Utah Jazz
გორი1

41 - 35

Chicago Bulls
ზაზა1 / Los Angeles Lakers
ქუთაისი1

35 - 41

Los Angeles Lakers
ქუთაისი1 / Chicago Bulls
ზაზა1

41 - 30

Portl. Blazers
ჰიუნდაი / Okl. Thunder
ზაზა1

43 - 30

Denver Nuggets
აკადემია / Min. Timberwolves
ოვერტაიმი

22 - 40

L.A Clippers
ზაზა 2 / G.S Warriors
სოხუმი

37 - 36

Denver Nuggets
აკადემია / Utah Jazz
იბერი

48 - 7

N.Y Knicks
გორი 1 / Brooklyn Nets
ხაშური

29 - 20

Okl. Thunder
ზაზა1 / Utah Jazz
იბერი

52 - 43

Portl. Blazers
ჰიუნდაი / Denver Nuggets
აკადემია

45 - 20

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
სენაკი

10 - 45

Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები) / Boston Celtics
კასპი

33 - 31

Utah Jazz
იბერი / Portl. Blazers
ჰიუნდაი

19 - 58

Min. Timberwolves
ოვერტაიმი / Okl. Thunder
ზაზა1

35 - 14

Phoenix Suns
ვინგზი / L.A Clippers
ზაზა 2

37 - 9

N.Y Knicks
გორი 1 / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

29 - 63

Min. Timberwolves
ოვერტაიმი / Portl. Blazers
ჰიუნდაი

28 - 41

Brooklyn Nets
ხაშური / Toronto Raptors
გორი 2

8 - 61

Miami Heat
სენაკი / Wash. Wizards
ბათუმი

25 - 17

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / S. A Spurs
თელავი 2

14 - 45

Charlotte Hornets
ოზურგეთი / Atlanta Hawks
ორბი

42 - 20

Houston Rockets
საგარეჯო / Memphis Grizzlies
ახმეტა

126 - 5

N.O Pelicans
თელავი 1 / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

34 - 21

Boston Celtics
კასპი / Brooklyn Nets
ხაშური

52 - 51

S. A Spurs
თელავი 2 / Houston Rockets
საგარეჯო

44 - 24

N.Y Knicks
გორი 1 / Toronto Raptors
გორი 2

29 - 28

Atlanta Hawks
ორბი / Orlando Magic
ფოთი

13 - 47

S. A Spurs
თელავი 2 / N.O Pelicans
თელავი 1

30 - 48

Atlanta Hawks
ორბი / Wash. Wizards
ბათუმი

17 - 23

Memphis Grizzlies
ახმეტა / S. A Spurs
თელავი 2

69 - 48

Houston Rockets
საგარეჯო / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

29 - 27

Miami Heat
სენაკი / Charlotte Hornets
ოზურგეთი

13 - 47

Charlotte Hornets
ოზურგეთი / Wash. Wizards
ბათუმი

13 - 42

Miami Heat
სენაკი / Atlanta Hawks
ორბი

36 - 24

Utah Jazz
იბერი / Min. Timberwolves
ოვერტაიმი

38 - 45

Denver Nuggets
აკადემია / Okl. Thunder
ზაზა1

30 - 140

Memphis Grizzlies
ახმეტა / N.O Pelicans
თელავი 1

25 - 24

Toronto Raptors
გორი 2 / Boston Celtics
კასპი

9 - 54

L.A Lakers
რუსთავი 2 / Sacramento Kings
რუსთავი 1

29 - 15

Brooklyn Nets
ხაშური / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

22 - 36

L.A Clippers
ზაზა 2 / L.A Lakers
რუსთავი 2

25 - 7

N.O Pelicans
თელავი 1 / Houston Rockets
საგარეჯო

27 - 41

Portl. Blazers
ჰიუნდაი / Okl. Thunder
ზაზა1

36 - 35

Denver Nuggets
აკადემია / Min. Timberwolves
ოვერტაიმი

29 - 11

Houston Rockets
საგარეჯო / Memphis Grizzlies
ახმეტა

14 - 9

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / S. A Spurs
თელავი 2

35 - 33

Sacramento Kings
რუსთავი 1 / G.S Warriors
სოხუმი

63 - 5

N.O Pelicans
თელავი 1 / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

14 - 36

S. A Spurs
თელავი 2 / Houston Rockets
საგარეჯო

14 - 38

Memphis Grizzlies
ახმეტა / N.O Pelicans
თელავი 1

11 - 45

S. A Spurs
თელავი 2 / N.O Pelicans
თელავი 1

32 - 23

Houston Rockets
საგარეჯო / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

16 - 34

Memphis Grizzlies
ახმეტა / S. A Spurs
თელავი 2

24 - 6

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / Memphis Grizzlies
ახმეტა

38 - 7

N.O Pelicans
თელავი 1 / Houston Rockets
საგარეჯო

28 - 8

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / Memphis Grizzlies
ახმეტა

72 - 11

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Indiana Pacers
ჭიათურა

43 - 41

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Chicago Bulls
საჩხერე

32 - 67

Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2 / Detroit Pistons
ქუთაისი 1

44 - 24

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Indiana Pacers
ჭიათურა

36 - 34

Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2 / Chicago Bulls
საჩხერე

52 - 16

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
ოზურგეთი

47 - 20

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა

24 - 32

Indiana Pacers
ჭიათურა / Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2

31 - 40

Boston Celtics
კასპი / N.Y Knicks
გორი 1

50 - 17

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Chicago Bulls
საჩხერე

46 - 9

Toronto Raptors
გორი 2 / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

30 - 32

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2

30 - 28

Chicago Bulls
საჩხერე / Indiana Pacers
ჭიათურა

23 - 36

Min. Timberwolves
ოვერტაიმი / Okl. Thunder
ზაზა1

38 - 26

Utah Jazz
იბერი / Portl. Blazers
ჰიუნდაი

45 - 36

G.S Warriors
სოხუმი / Phoenix Suns
ვინგზი

56 - 27

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Indiana Pacers
ჭიათურა

40 - 17

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Chicago Bulls
საჩხერე

28 - 45

L.A Lakers
რუსთავი 2 / G.S Warriors
სოხუმი

13 - 64

Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2 / Detroit Pistons
ქუთაისი 1

49 - 19

Sacramento Kings
რუსთავი 1 / Phoenix Suns
ვინგზი

34 - 13

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Indiana Pacers
ჭიათურა

39 - 47

Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2 / Chicago Bulls
საჩხერე

31 - 54

Min. Timberwolves
ოვერტაიმი / Portl. Blazers
ჰიუნდაი

40 - 32

Wash. Wizards
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

52 - 40

Phoenix Suns
ვინგზი / L.A Lakers
რუსთავი 2

32 - 46

Denver Nuggets
აკადემია / Utah Jazz
იბერი

20 - 49

L.A Clippers
ზაზა 2 / Sacramento Kings
რუსთავი 1

47 - 27

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა

20 - 22

Indiana Pacers
ჭიათურა / Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2

22 - 32

Boston Celtics
კასპი / N.Y Knicks
გორი 1

62 - 15

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Chicago Bulls
საჩხერე

39 - 7

Toronto Raptors
გორი 2 / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

39 - 47

Cleveland Cavaliers
31-ე სკოლა / Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2

38 - 21

N.Y Knicks
გორი 1 / Brooklyn Nets
ხაშური

21 - 47

Chicago Bulls
საჩხერე / Indiana Pacers
ჭიათურა

21 - 27

Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები) / Boston Celtics
კასპი

43 - 40

Brooklyn Nets
ხაშური / Toronto Raptors
გორი 2

20 - 45

Miami Heat
სენაკი / Wash. Wizards
ბათუმი

35 - 30

Atlanta Hawks
ორბი / Orlando Magic
ფოთი

26 - 53

Charlotte Hornets
ოზურგეთი / Wash. Wizards
ბათუმი

16 - 19

Miami Heat
სენაკი / Atlanta Hawks
ორბი

34 - 41

Atlanta Hawks
ორბი / Wash. Wizards
ბათუმი

27 - 32

Okl. Thunder
ზაზა1 / Utah Jazz
იბერი

58 - 36

Portl. Blazers
ჰიუნდაი / Denver Nuggets
აკადემია

27 - 43

Charlotte Hornets
ოზურგეთი / Atlanta Hawks
ორბი

48 - 46

Wash. Wizards
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

40 - 32

Utah Jazz
იბერი / Min. Timberwolves
ოვერტაიმი

40 - 24

L.A Clippers
ზაზა 2 / L.A Lakers
რუსთავი 2

19 - 43

Denver Nuggets
აკადემია / Okl. Thunder
ზაზა1

44 - 32

Sacramento Kings
რუსთავი 1 / G.S Warriors
სოხუმი

56 - 28

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
ოზურგეთი

35 - 47

L.A Lakers
რუსთავი 2 / G.S Warriors
სოხუმი

53 - 15

Sacramento Kings
რუსთავი 1 / L.A Lakers
რუსთავი 2

22 - 20

Boston Celtics
კასპი / Brooklyn Nets
ხაშური

46 - 31

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
სენაკი

15 - 46

Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები) / N.Y Knicks
გორი 1

34 - 15

Toronto Raptors
გორი 2 / Boston Celtics
კასპი

35 - 21

Miami Heat
სენაკი / Charlotte Hornets
ოზურგეთი

52 - 11

Brooklyn Nets
ხაშური / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

33 - 22

N.Y Knicks
გორი 1 / Toronto Raptors
გორი 2

31 - 34

Phoenix Suns
ვინგზი / Sacramento Kings
რუსთავი 1

48 - 24

Phoenix Suns
ვინგზი / L.A Lakers
რუსთავი 2

32 - 45

L.A Clippers
ზაზა 2 / Sacramento Kings
რუსთავი 1

39 - 44

G.S Warriors
სოხუმი / Phoenix Suns
ვინგზი

34 - 24

Phoenix Suns
ვინგზი / L.A Clippers
ზაზა 2

39 - 43

L.A Clippers
ზაზა 2 / G.S Warriors
სოხუმი

3:10 PM

53 - 17

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Boston Celtics
კასპი

29 - 11

Atlanta Hawks
ორბი / Toronto Raptors
გორი 2

36 - 33

Wash. Wizards
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

52 - 29

Okl. Thunder
ზაზა1 / G.S Warriors
სოხუმი

49 - 43

N.Y Knicks
გორი 1 / Milwaukee Bucks
ქუთაისი 2

30 - 33

Sacramento Kings
რუსთავი 1 / Portl. Blazers
ჰიუნდაი

56 - 12

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Atlanta Hawks
ორბი

56 - 12

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Atlanta Hawks
ორბი

32 - 37

N.O Pelicans
თელავი 1 / Phoenix Suns
ვინგზი

38 - 31

Wash. Wizards
ბათუმი / N.Y Knicks
გორი 1

38 - 31

Wash. Wizards
ბათუმი / N.Y Knicks
გორი 1

51 - 8

Utah Jazz
იბერი / Houston Rockets
საგარეჯო

37 - 26

Utah Jazz
იბერი / Phoenix Suns
ვინგზი

44 - 39

Okl. Thunder
ზაზა1 / Portl. Blazers
ჰიუნდაი

22 - 27

Utah Jazz
იბერი / Okl. Thunder
ზაზა1

29 - 32

Detroit Pistons
ქუთაისი 1 / Wash. Wizards
ბათუმი

36 - 29

Utah Jazz
იბერი / Detroit Pistons
ქუთაისი 1

42 - 17

Okl. Thunder
ზაზა1 / Wash. Wizards
ბათუმი

41 - 15

Brooklyn Nets
რუსთავი / Philad. 76ers.
თავდაცვა

18 - 19

Miami Heat
თელავი 2 / Charlotte Hornets
ლაგოდეხი

7 - 16

Atlanta Hawks
ახმეტა / Orlando Magic
საგარეჯო

9 - 32

Charlotte Hornets
ლაგოდეხი / Wash. Wizards
თელავი 1

6 - 27

Orlando Magic
საგარეჯო / Miami Heat
თელავი 2

2 - 33

Atlanta Hawks
ახმეტა / Wash. Wizards
თელავი 1

10 - 18

Miami Heat
თელავი 2 / Wash. Wizards
თელავი 1

16 - 15

Orlando Magic
საგარეჯო / Charlotte Hornets
ლაგოდეხი

34 - 21

Miami Heat
თელავი 2 / Atlanta Hawks
ახმეტა

34 - 9

Wash. Wizards
თელავი 1 / Orlando Magic
საგარეჯო

22 - 12

Charlotte Hornets
ლაგოდეხი / Atlanta Hawks
ახმეტა

57 - 16

S. A Spurs
ბათუმი 1 / Houston Rockets
ბათუმი 2

42 - 11

Brooklyn Nets
რუსთავი / Toronto Raptors
დინამო

12 - 42

Portl. Blazers
ჭიათურა / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

15 - 28

L.A Clippers
გორი 2 / L.A Lakers
ხაშური 1

17 - 31

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Min. Timberwolves
საჩხერე

21 - 58

Okl. Thunder
ქუთაისი 2 / Utah Jazz
ქუთაისი 1

9 - 39

Sacramento Kings
ხაშური 2 / G.S Warriors
გორი 1

27 - 15

Detroit Pistons
იბერი1 / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

33 - 30

Portl. Blazers
ჭიათურა / Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა

24 - 26

Phoenix Suns
კასპი / L.A Lakers
ხაშური 1

18 - 50

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

53 - 24

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Min. Timberwolves
საჩხერე

34 - 21

L.A Clippers
გორი 2 / Sacramento Kings
ხაშური 2

16 - 27

N.O Pelicans
ოზურგეთი / Dallas Mavericks
ფოთი

33 - 31

Boston Celtics
აკადემია / N.Y Knicks
მართვე

19 - 20

G.S Warriors
გორი 1 / Phoenix Suns
კასპი

7 - 73

Houston Rockets
ბათუმი 2 / Memphis Grizzlies
ზაზა 3

22 - 40

Toronto Raptors
დინამო / Philad. 76ers.
თავდაცვა

26 - 27

Dallas Mavericks
ფოთი / S. A Spurs
ბათუმი 1

46 - 14

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / N.O Pelicans
ოზურგეთი

14 - 64

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Utah Jazz
ქუთაისი 1

26 - 21

Min. Timberwolves
საჩხერე / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

31 - 24

Phoenix Suns
კასპი / L.A Clippers
გორი 2

44 - 27

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / S. A Spurs
ბათუმი 1

49 - 22

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Portl. Blazers
ჭიათურა

22 - 26

L.A Lakers
ხაშური 1 / G.S Warriors
გორი 1

16 - 44

Houston Rockets
ბათუმი 2 / Dallas Mavericks
ფოთი

24 - 42

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

13 - 32

Sacramento Kings
ხაშური 2 / Phoenix Suns
კასპი

25 - 18

S. A Spurs
ბათუმი 1 / N.O Pelicans
ოზურგეთი

32 - 20

Min. Timberwolves
საჩხერე / Portl. Blazers
ჭიათურა

29 - 10

L.A Lakers
ხაშური 1 / Sacramento Kings
ხაშური 2

10 - 42

Dallas Mavericks
ფოთი / Memphis Grizzlies
ზაზა 3

21 - 34

L.A Clippers
გორი 2 / G.S Warriors
გორი 1

34 - 23

N.O Pelicans
ოზურგეთი / Houston Rockets
ბათუმი 2

19 - 27

Detroit Pistons
იბერი1 / Chicago Bulls
ზაზა 1

28 - 42

Indiana Pacers
ოვერტაიმი / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

28 - 34

Portl. Blazers
ჭიათურა / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

21 - 35

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Min. Timberwolves
საჩხერე

19 - 13

L.A Clippers
გორი 2 / G.S Warriors
გორი 1

10 - 15

Miami Heat
თელავი 2 / Wash. Wizards
თელავი 1

48 - 19

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Portl. Blazers
ჭიათურა

40 - 15

L.A Lakers
ხაშური 1 / Sacramento Kings
ხაშური 2

27 - 29

Min. Timberwolves
საჩხერე / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

25 - 35

Orlando Magic
საგარეჯო / Charlotte Hornets
ლაგოდეხი

31 - 18

Phoenix Suns
კასპი / L.A Clippers
გორი 2

15 - 73

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Utah Jazz
ქუთაისი 1

28 - 12

Miami Heat
თელავი 2 / Atlanta Hawks
ახმეტა

8 - 48

Sacramento Kings
ხაშური 2 / G.S Warriors
გორი 1

26 - 5

Wash. Wizards
თელავი 1 / Orlando Magic
საგარეჯო

27 - 19

Phoenix Suns
კასპი / L.A Lakers
ხაშური 1

29 - 14

Charlotte Hornets
ლაგოდეხი / Atlanta Hawks
ახმეტა

23 - 36

Toronto Raptors
დინამო / Boston Celtics
აკადემია

13 - 25

N.Y Knicks
მართვე / Philad. 76ers.
თავდაცვა

21 - 41

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

35 - 22

Min. Timberwolves
საჩხერე / Portl. Blazers
ჭიათურა

16 - 8

G.S Warriors
გორი 1 / Phoenix Suns
კასპი

29 - 18

Miami Heat
თელავი 2 / Charlotte Hornets
ლაგოდეხი

48 - 61

Okl. Thunder
ქუთაისი 2 / Utah Jazz
ქუთაისი 1

30 - 4

L.A Clippers
გორი 2 / Sacramento Kings
ხაშური 2

27 - 28

Portl. Blazers
ჭიათურა / Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა

12 - 27

Atlanta Hawks
ახმეტა / Orlando Magic
საგარეჯო

13 - 23

L.A Lakers
ხაშური 1 / G.S Warriors
გორი 1

37 - 22

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Min. Timberwolves
საჩხერე

15 - 34

Charlotte Hornets
ლაგოდეხი / Wash. Wizards
თელავი 1

13 - 38

Sacramento Kings
ხაშური 2 / Phoenix Suns
კასპი

17 - 24

Orlando Magic
საგარეჯო / Miami Heat
თელავი 2

29 - 25

L.A Clippers
გორი 2 / L.A Lakers
ხაშური 1

24 - 34

Atlanta Hawks
ახმეტა / Wash. Wizards
თელავი 1

33 - 15

Detroit Pistons
იბერი1 / Cleveland Cavaliers
ვინგსი

20 - 36

Boston Celtics
აკადემია / Brooklyn Nets
რუსთავი

34 - 16

Chicago Bulls
ზაზა 1 / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

29 - 22

N.Y Knicks
მართვე / Toronto Raptors
დინამო

23 - 44

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Chicago Bulls
ზაზა 1

14 - 28

Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი / Detroit Pistons
იბერი1

23 - 32

Philad. 76ers.
თავდაცვა / Boston Celtics
აკადემია

29 - 42

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

27 - 36

Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი / Chicago Bulls
ზაზა 1

25 - 55

N.Y Knicks
მართვე / Brooklyn Nets
რუსთავი

31 - 22

Detroit Pistons
იბერი1 / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

36 - 42

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

34 - 36

S. A Spurs
ბათუმი 1 / N.O Pelicans
ოზურგეთი

24 - 48

Houston Rockets
ბათუმი 2 / Dallas Mavericks
ფოთი

54 - 30

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / S. A Spurs
ბათუმი 1

35 - 21

N.O Pelicans
ოზურგეთი / Houston Rockets
ბათუმი 2

31 - 33

Detroit Pistons
იბერი1 / Chicago Bulls
ზაზა 1

30 - 45

Dallas Mavericks
ფოთი / Memphis Grizzlies
ზაზა 3

24 - 37

Indiana Pacers
ოვერტაიმი / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

32 - 35

Dallas Mavericks
ფოთი / S. A Spurs
ბათუმი 1

12 - 78

Houston Rockets
ბათუმი 2 / Memphis Grizzlies
ზაზა 3

31 - 15

N.O Pelicans
ოზურგეთი / Dallas Mavericks
ფოთი

39 - 12

S. A Spurs
ბათუმი 1 / Houston Rockets
ბათუმი 2

55 - 26

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / N.O Pelicans
ოზურგეთი

40 - 37

Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი / Chicago Bulls
ზაზა 1

34 - 24

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

24 - 58

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Chicago Bulls
ზაზა 1

24 - 25

Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი / Detroit Pistons
იბერი1

22 - 23

Boston Celtics
აკადემია / N.Y Knicks
მართვე

16 - 27

Toronto Raptors
დინამო / Philad. 76ers.
თავდაცვა

14 - 44

N.Y Knicks
მართვე / Brooklyn Nets
რუსთავი

27 - 22

Philad. 76ers.
თავდაცვა / Boston Celtics
აკადემია

46 - 18

Brooklyn Nets
რუსთავი / Toronto Raptors
დინამო

47 - 23

Chicago Bulls
ზაზა 1 / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

47 - 22

Detroit Pistons
იბერი1 / Cleveland Cavaliers
ვინგსი

26 - 36

Boston Celtics
აკადემია / Brooklyn Nets
რუსთავი

34 - 24

Philad. 76ers.
თავდაცვა / N.Y Knicks
მართვე

5 - 34

Toronto Raptors
დინამო / Boston Celtics
აკადემია

34 - 18

Brooklyn Nets
რუსთავი / Philad. 76ers.
თავდაცვა

25 - 15

N.Y Knicks
მართვე / Toronto Raptors
დინამო

29 - 14

Chicago Bulls
ზაზა 1 / Philad. 76ers.
თავდაცვა

26 - 22

Brooklyn Nets
რუსთავი / Boston Celtics
აკადემია

62 - 17

Detroit Pistons
იბერი1 / Miami Heat
თელავი 2

13 - 39

Wash. Wizards
თელავი 1 / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

28 - 48

Brooklyn Nets
რუსთავი / Detroit Pistons
იბერი1

42 - 31

Chicago Bulls
ზაზა 1 / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

42 - 17

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

22 - 30

G.S Warriors
გორი 1 / Min. Timberwolves
საჩხერე

26 - 37

Phoenix Suns
კასპი / S. A Spurs
ბათუმი 1

56 - 14

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / L.A Lakers
ხაშური 1

46 - 22

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Min. Timberwolves
საჩხერე

30 - 43

S. A Spurs
ბათუმი 1 / Memphis Grizzlies
ზაზა 3

28 - 43

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / Utah Jazz
ქუთაისი 1

28 - 15

Chicago Bulls
ზაზა 1 / Detroit Pistons
იბერი1

22 - 23

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / Detroit Pistons
იბერი1

46 - 28

Chicago Bulls
ზაზა 1 / Utah Jazz
ქუთაისი 1

2:06 PM

6:51 PM

Junior NBA-GBF "ბ" ლიგის ჩემპიონი "ლეგიონი" გახდა