2018 – სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი

25 - 17

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / S. A Spurs
თელავი 2

42 - 20

Houston Rockets
საგარეჯო / Memphis Grizzlies
ახმეტა

126 - 5

N.O Pelicans
თელავი 1 / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

52 - 51

S. A Spurs
თელავი 2 / Houston Rockets
საგარეჯო

13 - 47

S. A Spurs
თელავი 2 / N.O Pelicans
თელავი 1

17 - 23

Memphis Grizzlies
ახმეტა / S. A Spurs
თელავი 2

69 - 48

Houston Rockets
საგარეჯო / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

30 - 140

Memphis Grizzlies
ახმეტა / N.O Pelicans
თელავი 1

25 - 7

N.O Pelicans
თელავი 1 / Houston Rockets
საგარეჯო

29 - 11

Houston Rockets
საგარეჯო / Memphis Grizzlies
ახმეტა

14 - 9

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / S. A Spurs
თელავი 2

63 - 5

N.O Pelicans
თელავი 1 / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

14 - 36

S. A Spurs
თელავი 2 / Houston Rockets
საგარეჯო

14 - 38

Memphis Grizzlies
ახმეტა / N.O Pelicans
თელავი 1

11 - 45

S. A Spurs
თელავი 2 / N.O Pelicans
თელავი 1

32 - 23

Houston Rockets
საგარეჯო / Dallas Mavericks
ლაგოდეხი

16 - 34

Memphis Grizzlies
ახმეტა / S. A Spurs
თელავი 2

24 - 6

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / Memphis Grizzlies
ახმეტა

38 - 7

N.O Pelicans
თელავი 1 / Houston Rockets
საგარეჯო

28 - 8

Dallas Mavericks
ლაგოდეხი / Memphis Grizzlies
ახმეტა