2018 – ატლანტიკის დივიზიონი

48 - 7

N.Y Knicks
გორი 1 / Brooklyn Nets
ხაშური

10 - 45

Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები) / Boston Celtics
კასპი

37 - 9

N.Y Knicks
გორი 1 / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

28 - 41

Brooklyn Nets
ხაშური / Toronto Raptors
გორი 2

34 - 21

Boston Celtics
კასპი / Brooklyn Nets
ხაშური

44 - 24

N.Y Knicks
გორი 1 / Toronto Raptors
გორი 2

25 - 24

Toronto Raptors
გორი 2 / Boston Celtics
კასპი

29 - 15

Brooklyn Nets
ხაშური / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

31 - 40

Boston Celtics
კასპი / N.Y Knicks
გორი 1

46 - 9

Toronto Raptors
გორი 2 / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

22 - 32

Boston Celtics
კასპი / N.Y Knicks
გორი 1

39 - 7

Toronto Raptors
გორი 2 / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

38 - 21

N.Y Knicks
გორი 1 / Brooklyn Nets
ხაშური

21 - 27

Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები) / Boston Celtics
კასპი

43 - 40

Brooklyn Nets
ხაშური / Toronto Raptors
გორი 2

22 - 20

Boston Celtics
კასპი / Brooklyn Nets
ხაშური

15 - 46

Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები) / N.Y Knicks
გორი 1

34 - 15

Toronto Raptors
გორი 2 / Boston Celtics
კასპი

52 - 11

Brooklyn Nets
ხაშური / Philad. 76ers.
ხაშური (გოგონები)

33 - 22

N.Y Knicks
გორი 1 / Toronto Raptors
გორი 2