2019 – ატლანტიკის დივიზიონი

41 - 15

Brooklyn Nets
რუსთავი / Philad. 76ers.
თავდაცვა

42 - 11

Brooklyn Nets
რუსთავი / Toronto Raptors
დინამო

33 - 31

Boston Celtics
აკადემია / N.Y Knicks
მართვე

22 - 40

Toronto Raptors
დინამო / Philad. 76ers.
თავდაცვა

23 - 36

Toronto Raptors
დინამო / Boston Celtics
აკადემია

13 - 25

N.Y Knicks
მართვე / Philad. 76ers.
თავდაცვა

20 - 36

Boston Celtics
აკადემია / Brooklyn Nets
რუსთავი

29 - 22

N.Y Knicks
მართვე / Toronto Raptors
დინამო

23 - 32

Philad. 76ers.
თავდაცვა / Boston Celtics
აკადემია

25 - 55

N.Y Knicks
მართვე / Brooklyn Nets
რუსთავი

22 - 23

Boston Celtics
აკადემია / N.Y Knicks
მართვე

16 - 27

Toronto Raptors
დინამო / Philad. 76ers.
თავდაცვა

14 - 44

N.Y Knicks
მართვე / Brooklyn Nets
რუსთავი

27 - 22

Philad. 76ers.
თავდაცვა / Boston Celtics
აკადემია

46 - 18

Brooklyn Nets
რუსთავი / Toronto Raptors
დინამო

26 - 36

Boston Celtics
აკადემია / Brooklyn Nets
რუსთავი

34 - 24

Philad. 76ers.
თავდაცვა / N.Y Knicks
მართვე

5 - 34

Toronto Raptors
დინამო / Boston Celtics
აკადემია

34 - 18

Brooklyn Nets
რუსთავი / Philad. 76ers.
თავდაცვა

25 - 15

N.Y Knicks
მართვე / Toronto Raptors
დინამო