2019 – ჩრდილო-დასავლეთის დივიზიონი

12 - 42

Portl. Blazers
ჭიათურა / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

17 - 31

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Min. Timberwolves
საჩხერე

21 - 58

Okl. Thunder
ქუთაისი 2 / Utah Jazz
ქუთაისი 1

33 - 30

Portl. Blazers
ჭიათურა / Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა

53 - 24

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Min. Timberwolves
საჩხერე

14 - 64

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Utah Jazz
ქუთაისი 1

26 - 21

Min. Timberwolves
საჩხერე / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

49 - 22

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Portl. Blazers
ჭიათურა

24 - 42

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

32 - 20

Min. Timberwolves
საჩხერე / Portl. Blazers
ჭიათურა

28 - 34

Portl. Blazers
ჭიათურა / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

21 - 35

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Min. Timberwolves
საჩხერე

48 - 19

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Portl. Blazers
ჭიათურა

27 - 29

Min. Timberwolves
საჩხერე / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

15 - 73

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Utah Jazz
ქუთაისი 1

21 - 41

Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა / Okl. Thunder
ქუთაისი 2

35 - 22

Min. Timberwolves
საჩხერე / Portl. Blazers
ჭიათურა

48 - 61

Okl. Thunder
ქუთაისი 2 / Utah Jazz
ქუთაისი 1

27 - 28

Portl. Blazers
ჭიათურა / Denver Nuggets
ამერიკული სკოლა

37 - 22

Utah Jazz
ქუთაისი 1 / Min. Timberwolves
საჩხერე