2019 – სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი

57 - 16

S. A Spurs
ბათუმი 1 / Houston Rockets
ბათუმი 2

16 - 27

N.O Pelicans
ოზურგეთი / Dallas Mavericks
ფოთი

7 - 73

Houston Rockets
ბათუმი 2 / Memphis Grizzlies
ზაზა 3

26 - 27

Dallas Mavericks
ფოთი / S. A Spurs
ბათუმი 1

46 - 14

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / N.O Pelicans
ოზურგეთი

44 - 27

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / S. A Spurs
ბათუმი 1

16 - 44

Houston Rockets
ბათუმი 2 / Dallas Mavericks
ფოთი

25 - 18

S. A Spurs
ბათუმი 1 / N.O Pelicans
ოზურგეთი

10 - 42

Dallas Mavericks
ფოთი / Memphis Grizzlies
ზაზა 3

34 - 23

N.O Pelicans
ოზურგეთი / Houston Rockets
ბათუმი 2

34 - 36

S. A Spurs
ბათუმი 1 / N.O Pelicans
ოზურგეთი

24 - 48

Houston Rockets
ბათუმი 2 / Dallas Mavericks
ფოთი

54 - 30

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / S. A Spurs
ბათუმი 1

35 - 21

N.O Pelicans
ოზურგეთი / Houston Rockets
ბათუმი 2

30 - 45

Dallas Mavericks
ფოთი / Memphis Grizzlies
ზაზა 3

32 - 35

Dallas Mavericks
ფოთი / S. A Spurs
ბათუმი 1

12 - 78

Houston Rockets
ბათუმი 2 / Memphis Grizzlies
ზაზა 3

31 - 15

N.O Pelicans
ოზურგეთი / Dallas Mavericks
ფოთი

39 - 12

S. A Spurs
ბათუმი 1 / Houston Rockets
ბათუმი 2

55 - 26

Memphis Grizzlies
ზაზა 3 / N.O Pelicans
ოზურგეთი