2019 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი

18 - 19

Miami Heat
თელავი 2 / Charlotte Hornets
ლაგოდეხი

7 - 16

Atlanta Hawks
ახმეტა / Orlando Magic
საგარეჯო

9 - 32

Charlotte Hornets
ლაგოდეხი / Wash. Wizards
თელავი 1

6 - 27

Orlando Magic
საგარეჯო / Miami Heat
თელავი 2

2 - 33

Atlanta Hawks
ახმეტა / Wash. Wizards
თელავი 1

10 - 18

Miami Heat
თელავი 2 / Wash. Wizards
თელავი 1

16 - 15

Orlando Magic
საგარეჯო / Charlotte Hornets
ლაგოდეხი

34 - 21

Miami Heat
თელავი 2 / Atlanta Hawks
ახმეტა

34 - 9

Wash. Wizards
თელავი 1 / Orlando Magic
საგარეჯო

22 - 12

Charlotte Hornets
ლაგოდეხი / Atlanta Hawks
ახმეტა

10 - 15

Miami Heat
თელავი 2 / Wash. Wizards
თელავი 1

25 - 35

Orlando Magic
საგარეჯო / Charlotte Hornets
ლაგოდეხი

28 - 12

Miami Heat
თელავი 2 / Atlanta Hawks
ახმეტა

26 - 5

Wash. Wizards
თელავი 1 / Orlando Magic
საგარეჯო

29 - 14

Charlotte Hornets
ლაგოდეხი / Atlanta Hawks
ახმეტა

29 - 18

Miami Heat
თელავი 2 / Charlotte Hornets
ლაგოდეხი

12 - 27

Atlanta Hawks
ახმეტა / Orlando Magic
საგარეჯო

15 - 34

Charlotte Hornets
ლაგოდეხი / Wash. Wizards
თელავი 1

17 - 24

Orlando Magic
საგარეჯო / Miami Heat
თელავი 2

24 - 34

Atlanta Hawks
ახმეტა / Wash. Wizards
თელავი 1