2019 – ცენტრალური დივიზიონი

27 - 15

Detroit Pistons
იბერი1 / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

18 - 50

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

19 - 27

Detroit Pistons
იბერი1 / Chicago Bulls
ზაზა 1

28 - 42

Indiana Pacers
ოვერტაიმი / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

33 - 15

Detroit Pistons
იბერი1 / Cleveland Cavaliers
ვინგსი

34 - 16

Chicago Bulls
ზაზა 1 / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

23 - 44

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Chicago Bulls
ზაზა 1

14 - 28

Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი / Detroit Pistons
იბერი1

29 - 42

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

27 - 36

Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი / Chicago Bulls
ზაზა 1

31 - 22

Detroit Pistons
იბერი1 / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

36 - 42

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

31 - 33

Detroit Pistons
იბერი1 / Chicago Bulls
ზაზა 1

24 - 37

Indiana Pacers
ოვერტაიმი / Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი

40 - 37

Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი / Chicago Bulls
ზაზა 1

34 - 24

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

24 - 58

Cleveland Cavaliers
ვინგსი / Chicago Bulls
ზაზა 1

24 - 25

Milwaukee Bucks
ჰიუნდაი / Detroit Pistons
იბერი1

47 - 23

Chicago Bulls
ზაზა 1 / Indiana Pacers
ოვერტაიმი

47 - 22

Detroit Pistons
იბერი1 / Cleveland Cavaliers
ვინგსი