2019 – პასიფიკის დივიზიონი

15 - 28

L.A Clippers
გორი 2 / L.A Lakers
ხაშური 1

9 - 39

Sacramento Kings
ხაშური 2 / G.S Warriors
გორი 1

24 - 26

Phoenix Suns
კასპი / L.A Lakers
ხაშური 1

34 - 21

L.A Clippers
გორი 2 / Sacramento Kings
ხაშური 2

19 - 20

G.S Warriors
გორი 1 / Phoenix Suns
კასპი

31 - 24

Phoenix Suns
კასპი / L.A Clippers
გორი 2

22 - 26

L.A Lakers
ხაშური 1 / G.S Warriors
გორი 1

13 - 32

Sacramento Kings
ხაშური 2 / Phoenix Suns
კასპი

29 - 10

L.A Lakers
ხაშური 1 / Sacramento Kings
ხაშური 2

21 - 34

L.A Clippers
გორი 2 / G.S Warriors
გორი 1

19 - 13

L.A Clippers
გორი 2 / G.S Warriors
გორი 1

40 - 15

L.A Lakers
ხაშური 1 / Sacramento Kings
ხაშური 2

31 - 18

Phoenix Suns
კასპი / L.A Clippers
გორი 2

8 - 48

Sacramento Kings
ხაშური 2 / G.S Warriors
გორი 1

27 - 19

Phoenix Suns
კასპი / L.A Lakers
ხაშური 1

16 - 8

G.S Warriors
გორი 1 / Phoenix Suns
კასპი

30 - 4

L.A Clippers
გორი 2 / Sacramento Kings
ხაშური 2

13 - 23

L.A Lakers
ხაშური 1 / G.S Warriors
გორი 1

13 - 38

Sacramento Kings
ხაშური 2 / Phoenix Suns
კასპი

29 - 25

L.A Clippers
გორი 2 / L.A Lakers
ხაშური 1