2022 – ატლანტიკის დივიზიონი

15 - 31

N.Y Knicks
ზაზა / Toronto Raptors
ვინგსი

59 - 11

Boston Celtics
თბილისი-ბასკეტი / Brooklyn Nets
ორბი

47 - 25

Toronto Raptors
ვინგსი / Philad. 76ers.
აკადემია

45 - 41

Boston Celtics
თბილისი-ბასკეტი / N.Y Knicks
ზაზა

44 - 8

N.Y Knicks
ზაზა / Brooklyn Nets
ორბი

25 - 41

Philad. 76ers.
აკადემია / Boston Celtics
თბილისი-ბასკეტი

16 - 37

Brooklyn Nets
ორბი / Philad. 76ers.
აკადემია

37 - 34

Toronto Raptors
ვინგსი / Boston Celtics
თბილისი-ბასკეტი

35 - 30

N.Y Knicks
ზაზა / Philad. 76ers.
აკადემია

11 - 58

Brooklyn Nets
ორბი / Toronto Raptors
ვინგსი

42 - 29

Toronto Raptors
ვინგსი / N.Y Knicks
ზაზა

18 - 58

Brooklyn Nets
ორბი / Boston Celtics
თბილისი-ბასკეტი

35 - 45

Philad. 76ers.
აკადემია / Toronto Raptors
ვინგსი

18 - 47

N.Y Knicks
ზაზა / Boston Celtics
თბილისი-ბასკეტი

21 - 33

Brooklyn Nets
ორბი / N.Y Knicks
ზაზა

57 - 39

Boston Celtics
თბილისი-ბასკეტი / Philad. 76ers.
აკადემია

46 - 19

Philad. 76ers.
აკადემია / Brooklyn Nets
ორბი

36 - 34

Boston Celtics
თბილისი-ბასკეტი / Toronto Raptors
ვინგსი

15 - 37

Philad. 76ers.
აკადემია / N.Y Knicks
ზაზა

68 - 9

Toronto Raptors
ვინგსი / Brooklyn Nets
ორბი