2022 – ცენტრალური დივიზიონი

52 - 11

Cleveland Cavaliers
თელავი 1 / Indiana Pacers
თელავი 2

7 - 30

Milwaukee Bucks
სიღნაღი / Detroit Pistons
საგარეჯო

23 - 12

Chicago Bulls
ყვარელი / Indiana Pacers
თელავი 2

14 - 37

Detroit Pistons
საგარეჯო / Cleveland Cavaliers
თელავი 1

14 - 12

Milwaukee Bucks
სიღნაღი / Chicago Bulls
ყვარელი

40 - 8

Detroit Pistons
საგარეჯო / Indiana Pacers
თელავი 2

52 - 10

Cleveland Cavaliers
თელავი 1 / Milwaukee Bucks
სიღნაღი

28 - 7

Detroit Pistons
საგარეჯო / Chicago Bulls
ყვარელი

12 - 8

Indiana Pacers
თელავი 2 / Milwaukee Bucks
სიღნაღი

49 - 6

Cleveland Cavaliers
თელავი 1 / Chicago Bulls
ყვარელი

11 - 34

Detroit Pistons
საგარეჯო / Indiana Pacers
თელავი 2

6 - 29

Chicago Bulls
ყვარელი / Detroit Pistons
საგარეჯო

7 - 15

Milwaukee Bucks
სიღნაღი / Indiana Pacers
თელავი 2

10 - 33

Chicago Bulls
ყვარელი / Cleveland Cavaliers
თელავი 1

8 - 32

Indiana Pacers
თელავი 2 / Cleveland Cavaliers
თელავი 1

27 - 8

Detroit Pistons
საგარეჯო / Milwaukee Bucks
სიღნაღი

5 - 17

Indiana Pacers
თელავი 2 / Chicago Bulls
ყვარელი

34 - 21

Cleveland Cavaliers
თელავი 1 / Detroit Pistons
საგარეჯო

10 - 7

Chicago Bulls
ყვარელი / Milwaukee Bucks
სიღნაღი