2022 – პასიფიკის დივიზიონი

34 - 15

Sacramento Kings
ბათუმი / Phoenix Suns
ოზურგეთი

7 - 30

L.A Clippers
ფოთი / G.S Warriors
ბასკო

23 - 26

Phoenix Suns
ოზურგეთი / L.A Lakers
ზუგდიდი

45 - 22

Sacramento Kings
ბათუმი / G.S Warriors
ბასკო

22 - 27

L.A Clippers
ფოთი / L.A Lakers
ზუგდიდი

28 - 20

G.S Warriors
ბასკო / Phoenix Suns
ოზურგეთი

17 - 42

L.A Clippers
ფოთი / Sacramento Kings
ბათუმი

18 - 28

L.A Lakers
ზუგდიდი / G.S Warriors
ბასკო

27 - 25

Phoenix Suns
ოზურგეთი / L.A Clippers
ფოთი

19 - 45

L.A Lakers
ზუგდიდი / Sacramento Kings
ბათუმი

22 - 29

Phoenix Suns
ოზურგეთი / G.S Warriors
ბასკო

57 - 7

Sacramento Kings
ბათუმი / L.A Clippers
ფოთი

35 - 16

G.S Warriors
ბასკო / L.A Lakers
ზუგდიდი

17 - 21

L.A Clippers
ფოთი / Phoenix Suns
ოზურგეთი

63 - 11

Sacramento Kings
ბათუმი / L.A Lakers
ზუგდიდი

5 - 56

Phoenix Suns
ოზურგეთი / Sacramento Kings
ბათუმი

33 - 8

G.S Warriors
ბასკო / L.A Clippers
ფოთი

27 - 23

L.A Lakers
ზუგდიდი / Phoenix Suns
ოზურგეთი

17 - 49

G.S Warriors
ბასკო / Sacramento Kings
ბათუმი

15 - 17

L.A Lakers
ზუგდიდი / L.A Clippers
ფოთი