2022 – ჩრდილო-დასავლეთის დივიზიონი

16 - 22

Min. Timberwolves
ხაშური / Portl. Blazers
გორი 2

11 - 27

Okl. Thunder
ივერიონი / Utah Jazz
გორი 3

20 - 27

Portl. Blazers
გორი 2 / Denver Nuggets
გორი1

20 - 14

Utah Jazz
გორი 3 / Min. Timberwolves
ხაშური

19 - 20

Denver Nuggets
გორი1 / Okl. Thunder
ივერიონი

12 - 16

Min. Timberwolves
ხაშური / Okl. Thunder
ივერიონი

23 - 29

Denver Nuggets
გორი1 / Utah Jazz
გორი 3

28 - 36

Portl. Blazers
გორი 2 / Okl. Thunder
ივერიონი

30 - 26

Denver Nuggets
გორი1 / Min. Timberwolves
ხაშური

12 - 22

Portl. Blazers
გორი 2 / Utah Jazz
გორი 3

18 - 7

Okl. Thunder
ივერიონი / Min. Timberwolves
ხაშური

14 - 24

Utah Jazz
გორი 3 / Denver Nuggets
გორი1

27 - 29

Okl. Thunder
ივერიონი / Portl. Blazers
გორი 2

21 - 30

Min. Timberwolves
ხაშური / Denver Nuggets
გორი1

22 - 16

Portl. Blazers
გორი 2 / Min. Timberwolves
ხაშური

30 - 20

Utah Jazz
გორი 3 / Okl. Thunder
ივერიონი

19 - 37

Min. Timberwolves
ხაშური / Utah Jazz
გორი 3

30 - 27

Okl. Thunder
ივერიონი / Denver Nuggets
გორი1